Sopimusehdot

Melplay Online karaokesovelluksen käyttöehdot

Sopimusehdot 1.4.2023 alkaen.



1) SOPIMUSOSAPUOLET

1.1 Myyjä / Palveluntarjoaja on Viihdeväylä Oy (Melplay)
1.2 Asiakas / Tilaaja
1.3 Jällenmyyjä

2) SOPIMUSEHDOT

2.1 Tilaus on tilaajan henkilökohtainen ja sitä ei voida siirtää toisille osapuolille.
2.2 Tilaus on tarkoitettu ainoastaan yksityiseen käyttöön. Julkinen käyttö on kielletty.
2.3 Palvelu on suunnattu 18 vuotta täyttäneille. Alaikäiseltä käyttäjältä vaaditaan aina huoltajan suostumus.

3) VASTUUT JA VELVOLLISUUDET

3.1 Palveluntarjoaja vastaa palvelun toimivuudesta, sisällöstä ja kaikesta palveluun vaadittavista oikeuksista.
3.2 Käyttäjä vastaa palvelun käytöstä ja sopimusehtojen mukaisesta käytöstä.

4) MAKSU JA PERUUTUS

4.1 Palvelun käyttö on maksullista. Myyjä pidättää oikeuden palvelun hinnan muutoksiin jatkotilauksien osalta.
4.2 Palvelua ei voida peruuttaa tilauksen suorituksen jälkeen. Tilaus katsotaan voimassa olevaksi siitä lähtien kun maksu on suoritettu palveluntarjoalle.

5) OMISTUS- JA KÄYTTÖOIKEUDET

5.1 Kaikki tämän sivuston / sovelluksen sisältö (melplay.net, Melplay Online) on Viihdeväylä Oy:n omaisuutta tai hallinnoimaa.
5.2 Sisällön kaikenlainen kopiointi, irroittaminen käyttötarkoituksesta tai muokkaaminen on kielletty ilman palveluntarjoajan kirjallista lupaa.
5.3 Palvelun tilaajalla on oikeus sivuston / sovelluksen sisällön käyttöön yksityisesti karaoken laulumista varten.
5.4 Sopimusehtojen vastainen käyttö voi johtaa varoitukseen, palvelun irtisanomiseen määräajaksi tai kokonaan ilman käyttömaksun palautusta.
5.5 Palveluntarjoalla on oikeus sopimusehtojen muutoksiin ja / tai tarkennuksiin erillisellä ennakkoilmoituksella. Sopimusehtojen muuttuessa on palvelun tilaajalla mahdollisuus sopimuksen peruutukseen ja myös sitä kautta hyvikseen sopimuskauden käyttämättä jääneeltä ajalta kun muita sopimusehtoja ei ole laiminlyöty.

6) EPÄSELVYYDET

6.1 Sopimukseen liittyvissä epäselvyyksissä palvelun tilaajalla on aina vastuu selvittää sopimuksessa mielestään esiintyvät epäselvyydet. Palvelun käyttö tulee epäselvyyden ilmetessä lopettaa tilapäisesti siihen asti kunnes sopimuksen epäselvyydet on ratkaistu. Jatkamalla palvelun käyttöä, asiakas vahvistaa sopimusehdot ymmärretyksi kaikilta osin.

7) HENKILÖTIETOLAINMUKAINEN REKISTERISELOSTE

7.1.1 Rekisterinpitäjä : Viihdeväylä Oy, 3 00700 Helsinki
7.1.2 Rekisteriä hoitava henkilö : Kalervo Vanha, 029 1234 121, info@feelment.com
7.1.3 Rekisterin nimi : Melplay Online - asiakasrekisteri
7.1.4 Rekisterin tarkoitus : Viihdeväylä Oy:n ja Asiakkaan välisen asiakassuhteen ylläpito.
7.2.1 Rekisterin tietosisältö : Etunimi, Sukunimi, Katuosoite, Postinumero, Postipaikka, Puhelinnumero, Sähköposti, Maksutiedot, Tilauskuvaus
7.2.2 Henkilötietojasi käsittelevät : Viihdeväylä Oy:n työntekijät, Maksunvälittäjä, Yrityksen kirjanpitopalveluista vastaavat henkilöt sekä lisäksi jälleenmyyjä (jos ei Melplay)
7.3 Säilytämme henkilötietojasi kirjanpitoainestoa varten 7 vuoden ajan.
7.4 Sinulla on oikeus tarkistaa itseäsi koskevat henkilötiedot, oikeus tietojen oikaisemiseen, oikeus peruutta käsittely ja suostumus sekä oikeus tehdä valitus valvontaviranomaisille.
7.5 Henkilötietojasi ei luovuteta tämän sopimuksen ulkopuolisille tahoille.

8) KÄYTTÖDATAN KERÄYS

8.1 Palveluntarjoaja kerää asiakkaan käyttödataa omaan palvelun kehittämis tarkoitusta varten sekä oikeuden omistajien ja sisällön tarjoajien raportointeja ja tilityksiä varten.
8.2 Käyttödatasta voidaan muodostaa suosituimpien laulujen listoja tai muita vastaavia yhteisöllisiä listoja mutta ei ikinä niin että yksittäinen käyttäjä voitaisiin yksilöidä tai tunnistaa näistä.
8.3 Palvelun käytöstä kerääntyvää yksilöityä dataa ei käytetä markkinointiin eikä luovuteta eteenpäin sellaisenaan tässä sopimuksessa mainituille kolmansille osapuolille. Käyttödataa ei jaeta muiden kuin tässä sopimuksessa mainittujen tahojen kanssa.