Kirjaudu sisään

Kokeile

Käyttöehdot

(viimeinen päivitys 02/2024)

Nämä Melplay-palvelujen käyttöehdot sisältävät seuraavat ehtokohdat ja yleisiä ehtoja noudatetaan ainoastaan yhtenä kokonaisuutena. Asiakkaan hyväksyessä ne kaikilta osin, syntyy Viihdeväylän (Melplay) ja Asiakkaan välille sopimussuhde.

Yleistä

Näitä käyttöehtoja sovelletaan kaikkiin ostettaviin palveluihin (jäljempänä ”Melplay-palvelu tai Palvelu”), joita asiakas (jäljempänä ”Asiakas”) tilaa Viihdeväylä Oy:ltä. Palvelun toimittaa Viihdeväylä Oy (jäljempänä ”Viihdeväylä”), Y-tunnus: 0558698-7, Pellontie 25, 95700 Pello. Viihdeväylä Oy ja Asiakas ovat yhdessä tämän sopimuksen Osapuolia.

Melplay-palvelu on yksityiseen käyttöön lisensoitu karaokepalvelu, joka toimii internet-selaimilla ja erillisissä sovelluksissa.

Palvelun käyttö edellyttää Asiakkaan rekisteröitymistä ja näiden käyttöehtojen täydellistä hyväksymistä. Asiakas hankkii näin itselleen käyttöoikeuden Melplay-palveluun. Mikäli Asiakas ei hyväksy näitä käyttöehtoja kokonaisuudessaan, ei Asiakkaalla ole oikeutta käyttää Palvelua tai sen osaa.

Voidakseen tilata Melplay-palvelun, rekisteröityä ja käyttää palvelua, Asiakkaan tulee (i) rekisteröityä ja luoda henkilökohtainen käyttäjätili Melplay-verkkopalvelussa, ja (ii) rekisteröitymisen yhteydessä hyväksyä nämä käyttöehdot sekä tietosuoja- ja tietoturvaselosteet ilman mitään varaumia. Asiakas saa tällöin käyttöönsä Melplay-tunnukset, ja Osapuolten välille syntyy sopimus. Tässä yhteydessä Asiakas myös suostuu siihen, että Viihdeväylä voi kerätä ja rekisteröidä Asiakasta ja asiakkuutta koskevia erilaisia henkilö- ja käyttötietoja asiakkuuden hallitsemiseksi ja palvelujen tarjoamiseksi.

Palvelu ja sen käyttämiseen tarkoitettu sovellus ja käyttöoikeudet ovat tarkoitettu ainoastaan näissä käyttöehdoissa määriteltyihin käyttötapoihin. Muu käyttö on ehdottomasti kielletty ja voi johtaa käyttöoikeuksien keskeyttämiseen ja tilauksen peruuttamiseen.

Melplay-palvelu on tarkoitettu ainoastaan yksityiseen käyttöön, eli käyttöoikeuden saavat Asiakkaat ovat yksityishenkilöitä, jotka käyttävät Melplay-palvelua ja sen tarjoamaa sisältöä omaan henkilökohtaiseen käyttöön.

Melplay-palvelu ei ole lisensoitu kaupalliseen käyttöön, eikä sitä saa käyttää tai hyödyntää mitenkään liiketoiminnassa.

Melplay-palvelun Asiakkaalla ei ole oikeutta jälleenmyydä palvelua tai sen osaa tai toimittaa palvelun sisältöä muutoinkaan minkäänlaiseen jälleenmyyntiin.

Sopimusaika

Melplay-palvelun käyttöoikeus on voimassa heti tilauksesta alkaen automaattisesti aina kuukauden tilauskauden kerrallaan, ja jatkuu tämän jälkeen toistaiseksi voimassa olevana aina uuden kuukauden mittaisen tilauskauden pituisena. Palvelu on irtisanottavissa kulloinkin maksetun tilausjakson loppuun (kuukausi). Irtisanominen on tehtävä 1 vuorokausi ennen kunkin tilauskauden päättymistä. Mikäli Asiakas haluaa päättää sopimuksen kesken ennakkoon maksetun tilausjakson, ei Asiakkaalla ole oikeutta vaatia ja saada jo maksettuja tilausmaksuja takaisin maksetulta ajalta.

Palvelun yleiset käyttöehdot

Asiakas vastaa, että palvelun käyttäjätunnuksia ei jaeta muille henkilöille. Palvelua saa käyttää ainoastaan yksi ihminen/talous. Useiden yhteyksien luominen on palvelussa kielletty. Viihdeväylällä on tekniset keinot useiden saman tilin kautta luotujen yhteyksien todentamiseen ja Viihdeväylä voi siten havaita yritykset muodostaa käyttöehtojen vastaisesti useita yhteyksiä. Asiakkaalla ei ole oikeutta valmistaa Palvelussa olevasta sisällöstä minkäänlaisia fyysisiä tai digitaalisia kopioita tai tallenteita millään mahdollisella tekniikalla. Asiakkaalla ei ole myöskään oikeutta poistaa mitään Palveluun kuuluvaa sisältöä. Asiakkaalla on yleinen velvollisuus huolehtia siitä, että asiakastiedot ovat koko ajan tasalla.

Asiakkaan toimintaympäristön tekniset vaatimukset

Palvelun käyttäjän tulee itse hankkia riittävän nopea Internet- tai laajakaistayhteys voidakseen käyttää Palvelua laadukkaasti. On erittäin suositeltavaa käyttää vähintään neljännen sukupolven (4G) mobiilitekniikan mukaista laajakaistayhteyttä. Palvelu toimii suoratoisto-periaattella, eli kappaleet toistetaan reaaliaikaisesti verkon kautta. Mikäli Asiakas käyttämä laajakaistayhteys ei ole riittävän nopea ja täten palvelun toiminta on heikko, ei Viihdeväylä ota minkäänlaista vastuuta Palvelun laadusta ja toimivuudesta. Melplay-palvelun Asiakas vakuuttaa olevansa tietoinen Internet- ja laajakaistaverkon laajuudesta ja rajoituksista. Viihdeväylä ei ole siksi vastuussa Melplay-palvelun käytettävyydessä esiintyvistä mahdollisista tietoliikennehäiriöihin perustuvista häiriöistä eikä siitä, jos Melplay-palvelu ei ole käytettävissä väliaikaisesti tai pysyvästi tietoliikenneverkoissa olevista esteistä, keskeytyksistä ja häiriöistä johtuen.

Vastuut ja vahingonkorvausvelvollisuus

Viihdeväylä ei vastaa Asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä vahingoista. Viihdeväylä ei ole vastuussa tai korvausvelvollinen Asiakkaalle Palvelun virheellisestä toiminnasta, käyttökatkoista, käytön estymisestä, Palvelussa olevista virheistä, puutteellisuuksista tai Palvelun lopettamisesta mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta, eikä Asiakkaan omiin laitteisiin tai ohjelmistoihin tulevista vioista tai häiriöistä. Viihdeväylä vastaa Palveluun itse tuottamastaan sisällöstä. Viihdeväylä ei vastaa ulkopuolisen sisällöntuottajan ja -toimittajan sisällöstä tai sen luotettavuudesta. Viihdeväylän vastuu kaikista vahingoista rajoittuu kaikissa tilanteissa aina kuitenkin enintään Asiakkaan palvelun käytöstä yhden (1) kuukauden ajalta maksamaan tilausmaksumäärään. Vahingonkorvausta on vaadittava yksilöidysti ja kirjallisesti Viihdeväylältä kuukauden kuluessa siitä, kun Asiakas havaitsi tai olisi pitänyt havaita vahingonkorvauksen perusteen.

Asiakaspalvelu ja tekninen tuki

Viihdeväylä palvelee Asiakasta palveluiden ostamiseen, -hallintaan -ja irtisanomisiin liittyvissä asioissa arkisin klo 8-16. Asiakaspalvelun tavoittaa sähköpostilla osoitteesta info@melplay.fi. Tämän lisäksi asiakas voi hallita käytössä oleviaan palveluita omilta sivuiltaan Melplay-tunnuksilla. Ongelmatilanteissa asiakas voi ottaa yhteyttä sähköpostin välityksellä lähettämällä viestiä osoitteeseen tuki@melplay.fi. Tukipyyntöihin pyritään vastaamaan mahdollisimman pian. Asiakkaalla on käytössää kattava tukisivusto, joka kattaa yleisimmät ongelmat ja niiden ratkaisut sekä palvelun käyttöä opastavat artikkelit. Viihdeväylä ilmoittaa Asiakkaalle aina etukäteen hyvissä ajoin mahdolliset yhteystietomuutokset asiakas- ja tukipalvelussaan.

Mainonta

Viihdeväylällä on oikeus Melplay-sovelluksen ja -palvelun sisäiseen mainontaan. Tämä mainonta voi sisältää sekä Viihdeväylän omia että kolmannen osapuolen mainoksia.

Maksuehdot

Palvelun käyttöä koskevat tilausmaksut maksetaan ja suoritetaan ensisijaisesti verkkokaupassa Visa-, Visa Debit-, Visa Electron-, MasterCard- ja Debit MasterCard -korteilla. Verkkokaupassa ovat käytössä kansainväliset Verified by Visa- ja MasterCard SecureCode -todentamispalvelut. Maksusi välittää Stripe. Stripe välittää asiakkaan maksaman maksukorttimaksun suoraan Viihdeväylälle. Korttimaksaminen tapahtuu turvallisesti suojatulla maksulomakkeella eikä maksukortin tietoja tallenneta verkkokaupan järjestelmiin. Viihdeväylän antamat takuut koskien turvallista maksamista ovat samat kuin kyseisten maksupalveluiden tarjoajien Viihdeväylälle antamat takuut.

Palvelun koekäyttö

Asiakkaan rekisteröidyttyä Melplay-käyttäjäksi, saa asiakas käyttöönsä kolme (3) ilmaislaulua päivittäin. Viihdeväylä ei vastaa asiakkaan käytöstä johtuvien menetettyjen ilmaislaulujen korvaamisesta, eikä ole velvollinen lisäämään ilmaislauluja missään tapauksessa. Viihdeväylällä on oikeus lopettaa ilmaislaulujen antaminen ilman erillistä ilmoitusta. Melplay-käyttäjätilin luominen ei automaattisesti sido Asiakasta tilaamaan palvelua koekäyttöjakson jälkeen.

Sisältö ja siihen mahdollisti kohdistuvat rajoitukset sekä toimenpiteet

Melplay-palvelussa tarjottava Karaokesisältö perustuu Viihdeväylä Oy:n (Melplay) ja oikeudenhaltijoiden välillä kulloinkin voimassa oleviin lisenssisopimuksiin ja palveluiden sisältö voi siten muuttua. Viihdeväylä ei voi siten taata tietyn yksittäisen Karaokessa käytettävän kappaleen (sävelteoksen/äänitteen) ja/tai artistin saatavuutta Melplay-palvelun valikoiman kautta. Viihdeväylä ei voi myöskään taata, että tietty kappale (sävelteos/äänite) tai sen esitys on Melplay-palvelun valikoimassa ikuisesti. Viihdeväylä ei ole korvausvastuussa tarjotun valikoiman sisällön tai sen osien mahdollisesta poistumisesta Melplay-palvelusta, mikäli palvelusisällön tai sen osan poistuminen johtuu eri oikeuksien ja sisällön oikeudenhaltijoiden ja sisältötuottajien toimista ja vaatimuksista tai kulloisestakin tarjonnasta. Melplay-palvelun yleinen rakenne, eri osat ja sisältö - mukaan luettuna esimerkiksi logot, verkkotunnusten nimet, sävelteokset ja niihin liittyvät ja liitetyt erilaiset audiovisuaaliset teokset, kuvat, tekstit, Title- ja Display-nimet sekä Karaoke-teosten, äänitteiden ja niiden esitysten, esittäjien ja tallennusten nimet ja oikeudenhaltijatiedot, kaikki edellä mainittu myös metadata-muodossa - ovat Viihdeväylän ja sen lisenssinantajien omaisuutta. Nämä edellä todetut tuotteet, elementit, ominaisuudet ja oikeudet ovat erilaisilla immateriaalioikeuksilla suojattuja, erityisesti tekijänoikeuksilla ja tavaramerkkioikeuksilla tai muilla omistusoikeuksia suojaavilla lainsäädännöillä. Näitä tuotteita, elementtejä, ominaisuuksia ja oikeuksia saa käyttää ainoastaan Melplay-palvelun käyttöä koskevien ehtojen mukaisesti. Viihdeväylä hankkii erilaiset sisällöt ja oikeudet pääsääntöisesti ulkopuolisilta oikeudenhaltijoilta tai heitä edustavilta tahoilta. Viihdeväylällä on täten itsellään velvollisuus raportoida sisällön oikeudenhaltijoille tai heidän edustajilleen palvelussa käytettävä sisältö sekä käytön määrä eri tavoin yksilöidysti. Nämä tiedot tarvittaessa myös asiakaskohtaisesti. Tällä raportoinnilla pyritään siihen, että korvaustilitykset kohdistuvat mahdollisimman oikein palvelussa käytettävän sisällön oikeudenhaltijoille. Viihdeväylällä on myös itsellään oikeus käyttää ja luoda palvelun ja Asiakkaan käyttödatasta erilaisia tilastoja, analyysejä ja raportteja omaa toimintaansa varten; esimerkiksi erilaiset TOP- ja viikkolistat sisällön käytöstä.

Kolmansien osapuolten sovellukset ja palvelut

Melplay-palveluun saattaa sisältyä kolmansien osapuolten sovelluksia ja sisältöpalveluita tai se saattaa käyttää niitä muutoin palvelujen tuottamiseen. Kyseisten kolmansien osapuolten sovellusten ja palveluiden käyttöön saattaa sisältyä heidän asettamia omia lisäehtoja tai -käytäntöjä. Viihdeväylä ei näin ollen takaa eikä vastaa oikeudellisesti, että nämä kolmansien osapuolten sovellukset, laitteet ja palvelut ovat aina kaikilta osin käytettävissä ja yhteensopivia yleisesti Melplay-palvelun kanssa.

Sisällön suojaus

Melplay-palvelun Asiakas tiedostaa ja hyväksyy, että hänen käyttöönsä palvelussa annetut Karaoketallenteet ovat suojattuja erilaisin teknisin toimenpitein, jotka Viihdeväylä on kehittänyt ja asentanut tarkoituksenaan estää tai rajoittaa tallenteiden ja palvelusisällön luvaton tai muutoin näiden ehtojen vastainen käyttö. Melplay-palvelun Asiakas sitoutuu olemaan purkamatta ja/tai ohittamatta näitä teknisiä suojakeinoja. Suojauskeinoina voidaan käyttää myös niin sanottuja fingerprinttejä tai digitaalisia vesileimoja, jolloin sisällön käyttö on yksittäisten teosten ja esitysten tarkkuudella yhdistettävissä yksittäiseen Asiakkaaseen. Sisällön erilaisilla suojauskeinoilla pyritään estämään väärinkäyttöjä. Asiakas vastaa kaikissa tilanteissa siitä, että Melplay-palvelussa käytettävää ja tarjottavaa sisältöä ei millään tavalla muuteta tai muunnella Asiakkaan tai jonkun kolmannen osapuolen toimesta. Melplay-palvelun sisällön ja/tai palvelun toimintojen minkäänlainen muuttaminen tai muuntelu on erityisesti kielletty tekoälysovellusten tai tekoälytoimintojen avulla. Asiakas vastaa erityisesti siitä, että nimenomaisesti Asiakkaan hankkimassa palvelussa olevaa sisältöä ei luovuteta, ei käytetä eikä hyödynnetä millään tavalla minkään tekoälysovelluksen tai tekoälytoiminnon lähdemateriaalina.

Melplay-palvelun käyttösovellus ja ohjelmistot

Palvelun teknisessä toteuttamisessa käytettävät tekniset sovellukset, ohjelmistot ja tekniset toiminnallisuudet ovat joko Viihdeväylä Oy:n tai kolmansien osapuolten omaisuutta ja niitä suojataan muun muassa tekijänoikeutta, patentteja ja tavaramerkkejä suojaavilla laeilla. Näiden oikeuksien loukkaaminen tai sovellusten ja ohjelmistojen väärinkäytökset tulkitaan näiden käyttöehtojen vastaiseksi toiminnaksi.

Käyttöoikeuksien siirtäminen

Asiakas ei voi siirtää Melplay-palveluun ostettuja käyttöoikeuksia kolmannelle osapuolelle, ja Melplay-palvelun Asiakas on vastuussa käyttäjätunnustensa turvallisesta säilytyksestä ja luottamuksellisuudesta, ja sitoutuu olemaan luovuttamatta käyttäjätunnuksia sellaisille tahoille, jotka eivät ole sitoutuneet Melplay-palvelun käyttöehtoihin.

Melplay-palvelun hinnan määritys

Palvelun hinnat ilmoitetaan erillisessä hinnastossa. Ilmoitetut hinnat sisältävät aina arvonlisäveron. Viihdeväylällä on oikeus keskeyttää välittömästi Asiakkaan Melplay-palvelun käyttöoikeus tai peruuttaa Asiakkaan Melplapy-palvelun tilaus ilman erillistä ilmoitusta tai hyvitystä, tämän kuitenkaan rajoittamatta Viihdeväylän oikeutta vaatia Asiakkaalta vahingonkorvauksia, mikäli Melplay-palvelun Asiakas: • ei noudata tässä sopimuksessa määriteltyjä käyttöehtoja, ja erityisesti: o ei ota asianmukaisella tavalla huomioon (tai loukkaa) Viihdeväylän tai Palvelun sisällön oikeudenhaltijoiden tai palvelun tarjoamisessa käytettävien erilaisten sovellusten omistajien erilaisia immateriaalioikeuksia; o purkaa, ohittaa tai yrittää ohittaa Viihdeväylän asettamat tekniset suojatoimenpiteet, tai valmistaa Palvelun sisällöstä ilman lupaa uusia tallenteita tai kopioita; o luovuttaa palvelun sisältöä tekoälysovellusten tai tekoälytoimintojen käyttöön, tai muuttaa/muuntelee palvelun sisältöä; o käyttää tai pyrkii käyttämään useita yhteyksiä samanaikaisesti samalla tilauksella vastoin käyttöehtoja; Edellä kerrotuissa tilanteissa Viihdeväylällä on oikeus keskeyttää Asiakkaan käyttöoikeus heti keskeytysperusteen tullessa ilmi ilman erillistä ilmoitusta.

Reklamaatiot

Viihdeväylän vastuupiiriin kuuluvasta virheestä tai palvelun puutteesta tulee Asiakkaan reklamoida Viihdeväylälle. Asiakkaan tulee esittää reklamaatio Viihdeväylälle seitsemän (7) päivän kuluessa siitä, kun reklamaation peruste havaittiin tai olisi pitänyt havaita.

Palvelun hintojen ja näiden käyttöehtojen muuttaminen sekä Palvelun käytön estyminen

Käytämme parasta osaamistamme ja noudatamme kohtuullista huolellisuutta, jotta Melplay-palvelu pysyy toiminnassa ja pystymme tarjoamaan miellyttävän käyttökokemuksen. Palvelumme ja niiden saatavuus saattaa kuitenkin muuttua ajoittain. Viihdeväylä pidättää itsellään oikeuden muuttaa ja päivittää Palvelun sisältöä, poistaa osia Palvelusta sekä lopettaa Palvelun ylläpitäminen osittain tai kokonaisuudessaan. Viihdeväylällä on niin ikään oikeus muuttaa näitä käyttöehtoja. Viihdeväylällä on oikeus muuttaa Melplay-palvelun tilaushintoja aika ajoin. Hinnanmuutoksista sekä Palvelun laajoista muutoksista ilmoitetaan Asiakkaalle aina etukäteen. Hinnanmuutos astuu voimaan ilmoitettuna ajankohtana, mutta ei kuitenkaan ennen etukäteen maksetun käyttöoikeuden päättymistä. Käytännössä hintojen muutokset voivat perustua esimerkiksi yleisiin elinkustannuksissa ja ansiotasossa tapahtuviin muutoksiin tai ulkopuolisten sisällöntoimittajien suorittamiin hintojen muutoksiin. Arvonlisäveron verokannan mahdollinen korotus siirretään automaattisesti ja välittömästi Melplay-palvelun hintoihin. Mikäli Asiakas ei hyväksy Viihdeväylän ilmoittamia hinnanmuutoksia, Asiakas voi peruuttaa tilauksensa. Peruutus tulee voimaan maksetun tilauskauden päättyessä. Jos Asiakas ei peruuta tilaustaan, muutetut ehdot tulevat voimaan 1 (yhden) kuukauden kuluttua siitä, kun ilmoitus ehtojen muutoksesta on lähetetty Asiakkaalle Asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Viihdeväylällä on oikeus ilman korvausvelvollisuutta keskeyttää Asiakkaan pääsy Palveluun tai muutoin keskeyttää Palvelun toimittaminen, jos se on tarpeen esimerkiksi verkon tai Palvelun kehittämiseksi tai muuttamiseksi, puutteellisuuksien ja vikojen korjaamiseksi, teleliikenteen turvaamiseksi tai muunlaisten huolto- tai ylläpitotöiden vuoksi taikka laista, viranomaisen määräyksistä tai muista vastaavista syistä johtuen. Viihdeväylällä on oikeus keskeyttää Melplay-palvelun käyttö väliaikaisesti ilman ennakkoilmoitusta tai korvausta, mikäli toimenpide on tarpeen välttämättömien ylläpitotoimien suorittamiseksi tai Melplay-palvelun jatkuvuuden varmistamiseksi. Käyttökatkoksista ilmoitetaan viipymättä asiakastiedotteissa sähköpostilla. Viihdeväylällä on myös oikeus tehdä tarpeellisina pitämänsä muutokset ja parannukset Melplay-palveluun. Viihdeväylä takaa tällöin kuitenkin sen, että muutokset eivät vaikuta Melplay-palvelun laatuun eivätkä muuta merkittävästi sen ominaisuuksia. Mikäli Asiakas rikkoo sovellettavia lakeja tai loukkaa kolmannen osapuolen oikeuksia, erityisesti immateriaalioikeuksia kuten tekijänoikeuksia, on Viihdeväylällä oikeus toimittaa pyynnöstä rikkojan tunnistamista koskevia tietoja toimivaltaiselle viranomaiselle (tuomioistuimet, hallintoviranomaiset tai poliisiviranomainen) tai oikeudenloukkauksia valvovalle oikeudenhaltijoiden edustajalle. Ellei Asiakas esitä vastanäyttöä, Viihdeväylän tai sen yhteistyökumppanien tietojärjestelmissä kohtuullisin turvatoimin suojattuina säilytettyjä tietoliikennetietoja pidetään todisteina Viihdeväylän ja Asiakkaan välisestä viestinnästä, tilauksista, vahvistuksista ja maksuista. Näitä tietoja ja tapahtumia pidetään pätevänä näyttönä Asiakkaan ja Viihdeväylän välillä, ellei Asiakas kykene esittämään luotettavaa vastanäyttöä.

Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu

Näihin Käyttöehtoihin ja näiden ehtojen tarkoittamaan Palveluun, Tietosuojakäytäntöön sekä Palvelusta mahdollisesti tehtyyn sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Mahdollisten ongelmatilanteiden tai kysymysten osalta voit olla yhteydessä Melplay:n asiakaspalveluun. Mikäli asiasi koskee kolmannen osapuolen tuotteita tai palveluita, pyydämme sinua olemaan ensisijaisesti yhteyksissä kyseisen kolmannen tahon asiakaspalveluun. Näitä Käyttöehtoja koskevat, tai näiden ehtojen tarkoittamiin Palveluun, Tietosuojakäytäntöön sekä Palvelusta mahdollisesti tehtyyn muuhun sopimukseen liittyvät erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti sopijapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli tässä ei onnistuta, ratkaistaan riidat ensiasteena Helsingin käräjäoikeudessa. Kuluttaja-asiakkaalla on kuitenkin oikeus nostaa kanne Viihdeväylä Oy:tä vastaan oman kotipaikkansa yleisessä alioikeudessa. Kuluttaja-asiakkaalla on myös oikeus pyytää riitaan Kuluttajariitalautakunnan ratkaisusuositusta.

Käyttöehtojen ja sopimuksen voimassaolo ja muutokset

Näitä Käyttöehtoja sovelletaan Palveluun. Käyttöoikeus Palveluun sekä sopimus Käyttäjän ja Viihdeväylä Oy:n välillä voidaan purkaa päättymään välittömästi, mikäli toinen osapuoli rikkoo sopimusta olennaisella tavalla. Sopimuksen päättymisestä huolimatta jäävät näissä Käyttöehdoissa tarkoitetut omistus- ja tekijänoikeutta, vastuuta viestinnässä sekä vastuunrajoitusta koskevat säännökset voimaan niin kauan kuin niillä on merkitystä. Viihdeväylä Oy voi milloin tahansa ilman eri ilmoitusta muuttaa näitä Käyttöehtoja. Viihdeväylä Oy informoi Käyttäjää näiden Käyttöehtojen muutoksista Palvelun yhteydessä. Käyttäjä hyväksyy muutokset itseään sitoviksi käyttämällä Palvelua tai nimenomaisella hyväksymistoimella. Käyttäjän tulee lopettaa Palvelun käyttö, mikäli hän ei hyväksy muuttuneita Käyttöehtoja. Koska Viihdeväylä Oy voi aika ajoin tehdä muutoksia Käyttöehtoihin, tulee Käyttäjän säännöllisesti tutustua näihin ehtoihin soveltuvissa Palvelussa. Nämä Käyttöehdot tulevat voimaan 23.2.2024 ja ovat voimassa toistaiseksi. Palveluntarjoajan yhteystiedot: Viihdeväylä Oy Pellontie 25, 95700 Pello